ใบไม้เปลี่ยนสีในฮอกไกโดเริ่มต้นขึ้นแล้ว

ฮอกไดโกเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น และเป็นจังหวัดแรกในญี่ปุ่นที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี เนื่องจากว่าฮอกไกโดนั้นมีฤดูร้อนที่ค่อนข้างจะสั้น ทำให้อากาศเริ่มเย็นลงเร็วกว่าภูมิภาคอื่น จึงส่งผลให้มีใบไม้เปลี่ยนสีเร็วกว่าที่อื่นๆในญี่ปุ่นด้วย