แหลมคามุย งดงามราวกับอยู่ในความฝัน

แหลมคามุย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรชาโกดันในพื้นที่จังหวัดฮอกไกโด เป็นแหล่งชมวิวที่สามารถมองเห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ได้เต็มๆตา สวยจนแทบหยุดหายใจ