ชมซากุระสวนมิฟุเนะยะมะระคุเอน เมืองทาเคะโอะออนเซน

สวนสไตล์ญี่ปุ่นชื่อดังที่มีต้นซากุระมากที่สุดในเกาะคิวชู สวนมิฟุเนะยะมะระคุเอนเปิดให้เข้าชมซากุระทั้งช่วงกลางวันและไลท์อัพในตอนกลางคืน(-22.00) ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 350 เยน