บ้านโบราณและบึงดอกบัวงาม

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นสิงหาคมนั้น ทุ่งดอกบัวที่ญี่ปุ่นบานสวยมากๆเลยค่ะ

ซึ่งหากมาที่อิวาเตะ นอกจากวัดดังอย่างจูซอนจิแล้ว ก็จะมีบ้านโบราณ 多聞院伊澤家住宅

หรือบ้านทะมงอิง แห่งอิซะวะ เมืองคิตาคะมิ จังหวัดอิวาเตะแห่งนี้ที่สามารถชมดอกบัวบาน

สวยพร้อมชมบ้านโบราณญี่ปุ่นได้ค่ะ จะมีคุณยายชาวบ้านคอยต้อนรับ อย่างร่าเริงสดใส ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ ด้านหลังบ้านมีศาลเจ้าเก่าแก่ให้ขอพรได้ด้วยค่ะ ก่อนกลับคุณยายให้เครื่องรางที่ทำจากเม็ดบัวเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ