Update สถานการณ์หน้ากาก AIRism ของ Uniqlo?

ขณะนี้หน้ากาก AIRism ของ Uniqlo เปลี่ยนเงื่อนไขในการซื้อจากเดิมที่สามารถซื้อได้ท่านละ 1 แพค ตอนนี้เปลี่ยนเป็นท่านละ 2 แพคแล้วนะคะ ถ้าหากทางร้านมีของ หน้าร้านจะไม่ขึ้นป้ายว่าของหมด สามารถเดินเข้าร้านไปซื้อได้เลย แต่อาจจะมีไซส์ครบหรือว่าไม่ครบก็ได้

ถ้าหากไปตอนเช้าตั้งแต่ร้านเริ่มเปิดก็มักจะมีของครบทุกไซส์ หากไปช้าอาจจะเหลือเพียงไซส์ S ที่เป็นของเด็กหรืออาจจะไม่เหลือเลย ส่วน ​Website ของทางร้านเมื่อมีของก็สามารถกดซื้อได้ท่านละ 2 แพคเหมือนกันค่ะ เราเองก็ไปซื้อเพิ่มมา 2 แพคโดยไปตั้งแต่ตอนที่ร้านเพิ่งเปิดเลย ไม่มีคิวและคนก็ไม่เยอะแล้ว ซื้อได้ง่ายมาก ๆ ค่ะ