ดวงตาขอพร ณ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple)??จังหวัดกุนมะ อยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเขตคันโต โดยบริเวณส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขา ส่วนเหนือ และส่วนใต้เป็นที่ราบ ประชาชนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทิศใต้ของกุมมะ  ซึ่งจังหวัดกุนมะไม่มีชายทะเล รูปร่างในแผนที่ของจังหวัดกุมมะ ลักษณะคล้าย นกกระสากางปีกบิน 


นอกจากเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำพุร้อน (ออนเซ็น) เพราะล้อมรอบด้วยภูเขาและภูเขาไฟ สามารถท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินทุกฤดูกาล ยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตตุ๊กตาดารุมะมากที่สุดในญี่ปุ่น ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ทาคาซากิ ดารุมะรู้จักกันในนามเครื่องรางแห่งความโชคดี เมื่ออธิษฐานขอพร ให้ท่านระบายสีตาข้างขวาของดารุมะที่หันมาหาท่านขณะอธิษฐาน และเมื่อคำอธิษฐานเป็นจริง ให้ระบายสีตาอีกข้างหนึ่ง เมื่อกาลเวลาใกล้เข้ามาในแต่ละปี ท่านก็บริจาคดารุมะให้แก่วัด และซื้อตัวใหม่เพื่ออธิษฐานขอพรอื่นต่อไป ณ Shōrinzan Daruma-ji Temple วัดโชรินซัง ดารุมะจิ
ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ป้ายดารุมะ ก่อนถึง วัดโชรินซัง ดารุมะจิ

ทางเข้าวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

แผนที่วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ป้ายทางเข้าวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

บรรยากาศวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

บรรยากาศวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

??Shōrinzan Daruma-ji Temple วัดโชรินซัง ดารุมะจิ


เป็นวัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ วัดดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 ในวันที่ 6 และ 7 มกราคมของทุกปี จะมีการจัดงาน “โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ผู้คนจำนวนมากมาเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานในปีใหม่?
การเดินทาง นั่งรถบัสประมาณ 20 นาที หรือนั่งรถแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานี Takasaki บน JR Takasaki Line หรือ
นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 5 นาทีจากสถานี Gunma-Yawata บน JR Shin'etsu Line


บรรยากาศวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

บรรยากาศวัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

เซียมซี ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ตุ๊กตาดารุมะไม่ได้มีเพียงสีแดงสีเดียว ในสมัยยุคเมจิมีการผลิตดารุมะนำโชค 5 สี สีที่เริ่มผลิตได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีแดง สีขาว และ สีดำ ซึ่งเป็นตัวแทนของ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธและหลักปรัชญาโบราณ

1.ตุ๊กตาดารุมะสีแดง ตัวแทนความโชคดีหรือความสำเร็จ มีความเป็นอยู่ที่ดี นำความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพเข้ามาในครัวเรือน

2.ตุ๊กตาดารุมะสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ตัวแทนแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการสมัครงาน

3.ตุ๊กตาดารุมะสีเหลือง ตัวแทนแห่งความมั่งคั่ง มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีทรัพย์สมบัติ

4.ตุ๊กตาดารุมะสีม่วง ตัวแทนสำหรับสุขภาพที่ดีหรือมีอายุยืนยาว

5.ตุ๊กตาดารุมะสีขาวตัวแทนแห่งการศึกษา เล่าเรียน เพิ่มความสำเร็จทางวิชาการ ร่วมไปถึงความสามัคคี

6.ตุ๊กตาดารุมะสีดำ ตัวแทนแห่งการขับไล่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การต่อสู้กับความยากลำบาก และภาวนาให้พืชพรรณเจริญงอกงาม

7.ตุ๊กตาดารุมะสีชมพู ตัวแทนแห่งความรัก การแต่งงาน มิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดี

8.ตุ๊กตาดารุมะสีเขียว ตัวแทนสำหรับสุขภาพ ความมีชีวิตชีวา ช่วยให้ชีวิตผ่อนคลาย หายเจ็บหายป่วย

9.ตุ๊กตาดารุมะสีทอง ตัวแทนแห่งความสำเร็จในการแข่งขัน ชัยชนะ และความร่ำรวย

10.ตุ๊กตาดารุมะสีเงิน ตัวแทนสำหรับความขยัน มุ่งมั่น ความมานะอุตสาหะ การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ

11.ตุ๊กตาดารุมะสีส้ม ตัวแทนแห่งความฝัน ความปรารถนา นำโชคให้กิจการ บริษัท ห้างร้านที่สืบทอดกันมายาวนาน

เครื่องรางตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

เครื่องรางนำโชค


เครื่องราง ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ เครื่องราง ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

เครื่องราง ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

แผ่นป้ายขอพร ตุ๊กตาดารุมะ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

แผนที่ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shōrinzan Daruma-ji Temple) จังหวัดกุนมะ

ข้อมูลสำคัญการท่องเที่ยว

⛩296 Hanadakamachi, Takasaki, Gunma 370-0868, Japan
⏰เปิดให้เที่ยวชมทุกวัน : 9.00-17.00 น.
?ค่าเข้าชม : ฟรี

☎️ +81 27-322-8800